Akademik Personel

Adem DÖNMEZ
Öğr.Gör.Dr.
Akademik Personel - BAP Koordinatörü
Fatma Aydoğmuş ÖZTÜRK
Öğr.Gör.Dr.
Akademik Personel
Tolga GÖKTÜRK
Öğretim Görevlisi
Akademik Personel
Burcu DURMUŞ
Öğretim Görevlisi
Akademik Personel
Raziye Hale TOPALOĞLU
Öğretim Görevlisi
>