Akademik Personel

Adem DÖNMEZ
Öğr.Gör.Dr. (Uygulamalı Birim)
Akademik Personel - BAP Koordinatörü
Fatma Aydoğmuş ÖZTÜRK
Öğr.Gör.Dr. (Uygulamalı Birim)
Akademik Personel
Tolga GÖKTÜRK
Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim)
Akademik Personel
Burcu DURMUŞ
Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim)
Akademik Personel
Raziye Hale TOPALOĞLU
Öğretim Görevlisi
Fatih ERKEN
Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim)
>