2019 Yılı İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Ord. Prof. Bedri KARAFAKIOĞLU Ödülleri

 

T.C. uyruklu veya Türkiye'de çalışan yabancı uyruklu seçkin bilim insanlarının ve uygulamacıların, elektrik ve elektronik mühendisliği alanlarındaki temel ve uygulamaya yönelik çalışmalarını değerlendirmek, çalışmalarına güç katmak ve genç kuşakları özendirmek amacıyla, İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi tarafından  Ord. Prof. Bedri Karafakıoğlu adına aşağıda sıralanan ödüller ihdas edilmiştir.

Bilim Ödülü: Bilimsel çalışmaları ve  yayınları ile elektrik ve elektronik mühendisliğininin gelişmesine uluslararası düzeyde bir katkı veya ülkenin gelişmesine önemli ölçüde bir yarar sağlamış olanlara verilen ödüldür.

Araştırma Teşvik Ödülü: Araştırmalarıyla elektrik ve elektronik mühendisliği  kapsamındaki dallardan birinin gelişmesine katkıda bulunan ya da bu alanda ülke sorunlarının çözümüne yardımcı olan ve ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını doldurmamış araştırmacılara verilen ödüldür.

Teknoloji Teşvik Ödülü: Elektrik ve elektronik mühendisliği alanında ülkemizdeki teknoloji geliştirmeye yönelik katkıda bulunan araştırma/geliştirme grubuna verilen ödüldür. 
 

Ödül için başvurular 15 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edecektir. Son başvuruların ödül komitelerince değerlendirilmesinin ardından Bilim Ödülü ve Araştırma Teşvik Ödülüne layık görülen kişiler ile Teknoloji Teşvik Ödülü finalistleri Ödül Jürisi tarafından her yıl Ekim ayının ilk haftasının sonuna kadar belirlenir ve sonuç ilgililere yazılı olarak bildirilir. Ödüller her yıl Ord. Prof. Bedri Karafakıoğlu'nu anma günü olan 20 Ekim tarihinde düzenlenen bir törenle sahiplerine tevdi edilecektir.

Duyuru bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

Son Güncelleme Tarihi : 06.08.2019 10:48:52 Okunma Sayısı : 84

Son Duyurular
>