5- TEŞVİK PROJESİ

Zorunlu Doldurulması Gereken Formlar

        1- Proje Öneri Formu

        2- Özgeçmiş

       3- Proje Öneri Formu Eki

       4- Bütçe Gerekçesi

       5- Proje Konusu Üzerindeki Ortak - Paylı Hak Sahipliği Beyan Formu

       6- Proforma Fatura

Projenin Konusuna ve-veya Bütçe Talebine İstinaden Doldurulması Gereken Formlar

       1- Proje İzin Belgesi SSG

       2- Etik ve-veya Diğer Hak İhlali Kabul ve Beyan Formu

       3- Yurt Dışı Araştırmacı Bilgi Formu

       4- Teknik Şartname

       5- Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Yazısı

Yukarı Çık